Vakfın Amacı: 

Ortaöğretim ve yükseköğretimde başarılı ancak ekonomik nedenlerle eğitimini yapamayan öğrencilere eğitim bursu vermek; burs verilen öğrencilerden yurtdışı ve yurtiçi mastır ve doktora çalışması yapanları desteklemek; eğitim kurumlarının yapım ve onarımına yardım etmek; ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, yakacak yardımları yapmak; öğrenci yurtları yapmak; ibadet  yerlerinin yapılması, onarımı ve bakımlarına yardım etmek; özürlülerin eğitim ve yaşamlarına yardım etmek; Niğde İli, Merkez İlçe Tepeköy’de camii, okul, mezarlık, çeşme gibi köy ortak mallarının yapımı, bakım ve onarımını yapmaktır.

Vakıf Hakkında Bilgiler:

Vakıf Bakırköy 33. Noterliğince düzenlenen 29.11.2010 tarih 59298 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vakıf senediyle Bakırköy 33. Noterliğinin 02.12.2010 tarih 59978 yevmiye nolu tadil senedi ve Bakırköy 33. Noterliğinin 23.12.2010 tarih 70909 yevmiye nolu tadil senedine bağlı olarak Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.12.2010 tarih ve E: 2010/520, K:2010/450 sayılı kararı ile tescil edilen vakıf senedi resmi gazetede ilan edilmiştir.  Vakfın kuruluşu 01.01.2011 olarak belirlenmiştir.


Başkan                   Başkan Yardımcısı Üye                
Şahabettin UYGUN Mustafa UYGUN
Oğlu
Erhan ÖZKUL
Torunu